Dozory staveb

Pro vaše stavby zajistíme dozor investora autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb, vodohospodářských staveb, městského inženýrství, techniky porstředí a technologických rozvodů.