Koordinace projektů staveb

V rámci projektové činnosti zajišťujeme koordinaci projektů v oboru techiky prostředí staveb a inženýrských sítí.